24.12.2013 – pożar traw między Żórawiną a Rzeplinem

Wigilijne przygotowania w domach naszych druhów zostały przerwane alarmem o godzinie 16:15. Na polecenie dyżurnego SK KM PSP we Wrocławiu zostaliśmy zadysponowani pomiędzy miejscowościami Rzeplin, a Żórawina do pożaru suchych trzcin. Nasze działania polegały na podaniu jednego prądu wody w celu ugaszenia ognia. Po zakończonej akcji powróciliśmy do bazy, a następnie do domów na wigilijną […]

13.12.2013 – uszkodzony most w Żórawinie

Około godziny 22:40 nasza jednostka została zadysponowana na Aleje Niepodległości w Żorawinie celem sprawdzenia i zabezpieczenia bariery mostu na rzece Żórawka, która została uszkodzona na wskutek kolizji, która miała wcześniej miejsce. Po rozpoznaniu sytuacji powiadomiliśmy odpowiednie służby, które zajmą się ewentualną naprawą uszkodzonego ogrodzenia. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca, w którym brakowało bariery poprzez […]

09.12.2013 – plama oleju i pożar sadzy w kominie

Pierwsza interwencja tego dnia mia?a miejsce po godzinie 13-nastej, kiedy to nasza jednostka zosta?a zadysponowana do plamy oleju nap?dowego, która rozpoczyna?a si? przed zakr?tem na ulicy Wroc?awskiej w ?órawinie, a ko?czy?a a? pod wiaduktem autostrady A-4 w kierunku Wroc?awia. ??cznie plama mia?a d?ugo?? niemal dwóch kilometrów. Po przyje?dzie na miejsce zg?oszenia i rozpoznaniu okaza?o si?, […]

02.12.2013 – zderzenie drogowe na A4

Około godziny 10-tej zostaliśmy zadysponowani do kolizji dwóch pojazdów na 169-kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Po dojeździe we wskazane miejsce nie zauważyliśmy samochodów biorących udział w zderzeniu oraz niczego niepokojącego. Dowodzący podjął decyzję, aby sprawdzić dalszy odcinek autostrady w celu wykluczenia ewentualnego pominięcia miejsca zdarzenia. Według informacji przekazanej przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego […]

01.12.2013 – ćwiczenia ratownictwa drogowego

Dnia 01.12.2013 w miejscowo?ci Wojkowice (gm.?órawina) odby?y si? ?wiczenia druhów i druhen z naszej jednostki. Stra?acy ?wiczyli g?ównie za?o?enia z zakresu ratownictwa techniczno-drogowego w tym dzia?ania z u?yciem zestawu hydrauliki si?owej i osprz?tu do usuwania szyb w pojazdach oraz ewakuacji osób poszkodowanych. Do swojej dyspozycji mieli?my rozbity wrak samochodu osobowego, który pozwoli? nam na odwzorowanie […]

30.11.2013 – potrącenie psa

Nasza jednostka zosta?a zaalarmowana na ulic? Kolejow? w ?órawinie ( na wysoko?ci sklepu DINO ), gdzie dosz?o do prawdopodobnego potr?cenia psa. Po dotarciu na miejsce zastali?my samodzielnie poruszaj?cego si? czeworonoga, u którego niestwierdzili?my ?adnych widocznych obra?e?. W zwi?zku z powy?szym bez podj?cia jakichkolwiek dzia?a? powrócili?my do remizy.

25.11.2013 – potrącenie w Żórawinie

Około godziny 13-nastej zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przyleciał z Wrocławia w okolice jednej z dróg wylotowych z miejscowości Żórawina, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Poszkodowany przetransportowany przez LPR do szpitala zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.   Zobacz zdjęcia z akcji – KLIK !

24.11.2013 – pożar stodoły w Bogunowie

O godzinie 14:15 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej we Wroc?awiu przyj??o zg?oszenie o po?arze stodo?y w miejscowo?ci Bogunów ( gmina ?órawina ). Na miejsce zadysponowano jednostk? Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Rzeplina, W?gier i ?órawiny oraz zast?py Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z JRG-3 i JRG-9 Wroc?aw. Po przybyciu na miejsce po?aru do wn?trza obiektu wprowadzono […]

23.11.2013 – zagrożenie na drodze

W sobotnie po?udnie wraz z jednostk? Ochotniczej Stra?y Po?arnej z W?gier zostali?my wezwani do miejscowo?ci Wilczków, gdzie wyje?d?aj?ce z pól uprawnych maszyny rolnicze pozostawi?y na nawierzchni drogi du?? ilo?? ziemi. Padaj?cy deszcz sprawi?, ?e na jezdni utworzy?o si? stwarzaj?ce zagro?enie dla kieruj?cych b?oto, które mog?o doprowadzi? do utraty przyczepno?ci pojazdu i do jego kolizji. Naszym […]

16.11.2013 – porażenie prądem w Wilczkowie

Tu? po godzinie 01:00 w nocy zostali?my zadysponowani do pora?enia pr?dem w miejscowo?ci Wilczków. W inforamcji przekazanej w zg?oszeniu kobieta, która zosta?a pora?ona stracia?a przytomno??. Po doje?dzie na miejsce s?u?b ratowniczych i rozpoznaniu sytuacji okaza?o si?, ?e poszkodowana odzyska?a przytomno??. Zosta?a ona przetransportowana przez Zespó? Ratownictwa Medycznego do szpitala.