Partnerzy

PARTNERZY

 

Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej we Wroc?awiu

Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP

Ochotnicza Stra? Po?arna w Rzeplinie

Ochonicza Stra? Po?arna w W?grach

Ochotnicza Stra? Po?arna w Jaksonowie

Ochotnicza Stra? Po?arna w Kamie?cu Wroc?awskim

Ochotnicza Stra? Po?arna w Kobierzycach

Ochotnicza Stra? Po?arna w Pustkowie Wilczkowskim

Ochotnicza Stra? Po?arna w Pustkowie ?urawskim

Ochotnicza Stra? Po?arna w Sobótce

Gmina ?órawina

Gminny Zak?ad Gospodarki Komunalnej w ?orawinie

Darek Dule?ski ( tel. 514-844-638 ) – Pomoc drogowa, diagnostyka-mechanika

Firma Meblowa TMD ?órawina

 

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO WROC?AW

LIBRA – Centrum Us?ug Medycznych i Szkoleniowych

WROC?AW112 – Wroc?awski Serwis Ratowniczy