Zarząd OSP

Prezes OSP – druh Mateusz Kliński (tel: 695-713-148)

Naczelnik OSP – druh Marek Papierkowski (tel: 505-962-552  / 508-622-867)

Sekretarz OSP – druh Kamil Czereba

Skarbnik – druhna Ewa Maszka