niedziela, 26 maja, 2024
Akcje Ratowniczo-GaśniczeAkcje Ratowniczo-Gaśnicze 2020

ALARM 021/2020

14.03.2020 / 17:58 
Pożar nieużytków w miejscowości Mędłów. Działania prowadziliśmy wraz z OSP Rzeplin. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu.