niedziela, 26 maja, 2024
Aktualności

Dofinansowania z programu „Mały Strażak”, KSRG i Gminy Żórawina.

W dniu dzisiejszym odebraliśmy promesę w wysokości 13.244 złotych w ramach projektu „Mały Strażak” sfinansowanego z budżetu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W ostatnim czasie otrzymaliśmy także dotacje z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 3045 zł w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki z obu dofinansowań wsparte przez wkład własny z budżetu Gminy Żórawina (w wysokości 9950,45 zł) zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla naszych strażaków.
Dodatkowo Urząd Gminy Żórawina dokonał zakupu pralki, która w najbliższym czasie trafi do naszej remizy. Będzie wykorzystywana do zapewnienia czystości ubrań specjalnych, która wpłynie na poprawę profilaktyki antynowotworowej.
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do polepszenia warunków naszych działań.