niedziela, 26 maja, 2024
Aktualności

Podsumowanie 2020 roku

W minionym roku wyjeżdżaliśmy do 109 zdarzeń. Dominowały inne miejscowe zagrożenia, które dotyczyły głównie usuwania skutków lokalnych podtopień i wiatrołomów ‐ 47 interwencji 🌪🌧
Walczyliśmy z 35 pożarami 🔥 i udzielaliśmy pomocy przy 21 zdarzeniach drogowych ⚠️. Ponadto wyjeżdżaliśmy do pięciu alarmów fałszywych i do jednego zabezpieczenia rejonu operacyjnego do siedziby JRG nr 9 we Wrocławiu.
Najbardziej pracowitym dniem był 6 września 2020 roku. W trakcie którego odnotowaliśmy sześć interwencji dotyczących usuwania skutków wichury, która przeszła przez teren gminy Kobierzyce i Sobótka. Do największych akcji minionego roku należy zaliczyć pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Żerniki Wielkie (7.03.2020) i pożar budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej w Karwianach (31.10.2020).
W związku z trwającą pandemią koronawirusa ☣️ wiele kwestii aktywnego funkcjonowania naszej jednostki zostało ograniczonych. Nie uczestniczyliśmy w uroczystościach państwowych ani kościelnych, nie prowadziliśmy zajęć profilaktycznych w placówkach oświaty ani nie pojawialiśmy się na innych lokalnych wydarzeniach, których po prostu nie organizowano. Straciliśmy także okazje do pogłębiania naszej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i manewrach. Zaistniała sytuacja wymagała od nas wdrożenia bardziej zaostrzonych zasad higieny i ochrony indywidualnej ratowników podczas działań. Wielokrotnie prowadziliśmy dezynfekcję miejsc użytku publicznego na terenie gminy Żórawina.
Nasza jednostka otrzymała dotację w wysokości 13 244 zł w ramach projektu „Mały Strażak” sfinansowanego z budżetu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz dotacje z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 3 045 zł w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nowego sprzętu, armatury pożarniczej i środków ochrony indywidualnej (hełmy, rękawice, buty, ubrania specjalne). Pod koniec września otrzymaliśmy nową torbę do ratownictwa medycznego podarowaną przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziału Regionalnego we Wrocławiu.
W związku z włączeniem OSP do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo‐Gaśniczego otrzymaliśmy nowy numer operacyjny dla naszego samochodu pożarniczego. Po wielu latach kryptonim 337[D]82 zostały zamieniony na 339[D]80.
19 kwietnia założyliśmy profil na portalu społecznościowym Instagram, na którym także relacjonujemy działania jednostki. Serdecznie zapraszamy do obserwowania profilu instagram.com/ospzorawina
Mamy nadzieje że 2021 rok przyniesie więcej spokoju i powrotu do codziennej normalności. Wszystkim członkom OSP w Żórawinie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i życzymy tylu powrotów, ilu wyjazdów w Nowym Roku 🎆🎇✨