poniedziałek, 4 grudnia, 2023
Aktualności

Podsumowanie 2022

W ubiegłym roku nasza jednostka interweniowała przy 101 zdarzeniach, w tym:
? 28 pożarach ?
⚠️ 35 innych miejscowych zagrożeniach
? 31 zdarzeniach drogowych
? 5 alarmach fałszywych
? 2 interwencje na prośbę Wójta Gmina Żórawina
?? 17 lutego okazał się dniem, w którym podjęliśmy najwięcej interwencji. W związku z przejściem orkanu Dudley prowadziliśmy działania przy 9 zdarzeniach na terenie gminy Żórawina i miasta Wrocław
? ?️ Jedyna podróż poza teren powiatu wrocławskiego, przypadła na 23 sierpnia, kiedy zostaliśmy zadysponowani do pomocy w usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu w powiecie strzelińskim
Poza wyjazdami do akcji ratowniczo-gaśniczych uczestniczyliśmy w kilku wydarzeniach i uroczystościach:
? 29 stycznia, uczestniczyliśmy w warsztatach gaszenia pożarów wewnętrznych, które zorganizowała OSP KSRG Węgry ?,
?pod koniec lutego, odpowiedzieliśmy na apel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i przekazaliśmy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla strażaków z Ukrainy ??,
? 28 maja, wzięliśmy udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka ?‍?,
? 24 września, reprezentacja naszej jednostki uczestniczyła w czwartych Manewrach Ratowniczych zorganizowanych przez OSP Święta Katarzyna ⛑️,
? 10 grudnia, gościliśmy na spotkaniu wigilijnym jednostek OSP z terenu gminy Żórawina ?,
? 17 grudnia, po raz drugi wzięliśmy udział w finale akcji charytatywnej „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka”, która odbyła się w Przylądku Nadziei we Wrocławiu ??‍?
Nasi druhowie uczestniczyli w szkoleniach, w trakcie których podnosili swoje kwalifikacje:
? druh Bartłomiej brał udział w szkoleniu doskonalącym z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym ?,
kwalifikacje w określonych dziedzinach:
? druh Daniel ukończył szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP ?‍?,
? druhowie Bartłomiej i Dawid uczestniczyli w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskali tytuł Ratownika ?,
? druh Wiesław wziął udział w szkoleniu kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego w OSP ?